Nejčastější otázky (FAQ)

  • Transfer je jízda z bodu A do bodu B, z nichž je jednim většinou letiště, nádraží či restaurace. Zpravidla takovéto jízdy jsou zpoplatněny předem dohodnutým fixovaným poplatkem. Vezmeme-li v potaz zaručeně pomalenější či úplně ucpané dopravní tepny z center měst nebo dopravní komplikace z důvodů nehod, je pro klienty takováto cenová politika vždy výhodnější. Přidanou hodnotou takovýchto transferů jsou libovolné zastávky dle přání klienta, možnost nápojového servisu, občerstvení či denního tisku ve voze. Zpoptněna může být pouze jízda po klientem zadané trase, poněvadž naše dopravní agentura volí cestu nejefektivnější, to znamená nejrychlejší a nejpohodlnější pro klienta.

  • Exkurze je jízda z bodu A do bodu B a následně návrat do bodu A, přičemž je čas čekání v bodě B součástí celkového času exkurze (výletu). Exkurze může obsahovat samozřejmě více bodů/destinací, ovšem je celkový čas trvání vždy stanoven předem. Stejně jako u transferů tu je možnost občerstvení, nápojového servisu apod.

  • text

  • Ve většině případů se jedná o hodinové, dvouhodinové, tříhodinové či čtyřhodinové jízdy po jakémkoli městě. Může však jít o kratší čtvrt a půlhodinové nebo i osmihodinové detailní prohlídky a my Vám pro tyto případy zajístíme autobus také.

  • text

  • text